+386 1 47 71 704 ventil@fs.uni-lj.si
Revija Ventil - Letnik 27 / 2021 / 3 / Junij

O reviji Ventil

Ventil je znanstveno-strokovna revija in objavlja prispevke, ki obravnavajo razvojno in raziskovalno delo na Univerzi, inštitutih in v podjetjih s področja fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike. Revija želi seznanjati strokovnjake z dosežki slovenskih podjetij, o njihovih izdelkih in dogodkih, ki so povezani z razvojem in s proizvodnjo na področjih, ki jih revija obravnava. Prav tako želi ustvariti povezavo med slovensko industrijo in razvojno in raziskovalno sfero ter med slovenskim in svetovnim proizvodnim, razvojnim in strokovnim prostorom. Naloga revije je tudi popularizacija področij fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike še posebno med mladimi. Skrbi tudi za strokovno izrazoslovje na omenjenih področjih.

Revija Ventil objavlja prispevke avtorjev iz Slovenije in iz tujine, v slovenskem in angleškem jeziku. Prispevkom v slovenskem jeziku je dodan povzetek v angleščini, prispevki v angleščini pa so objavljeni z daljšim povzetkom v slovenskem jeziku. Člani znanstveno strokovnega sveta so znanstveniki in strokovnjaki iz Slovenije in tujine. Revijo pošiljamo na več naslovov v tujini in imamo izmenjavo z drugimi revijami v Evropi. Revija je vodena v podatkovni bazi INSPEC.

Šestindvajsetletno izhajanje revije Ventil pomeni, da je v prostoru neprecenljiva za razvoj stroke. Uredništvo si skupaj z znanstveno strokovnim svetom prizadeva za visoko kvalitetno raven in relevantnost objav, ki bosta v prihodnosti vse napore usmerila v to, da bo kvalitetna raven še višja. V ta namen vključuje v znanstveno strokovni svet priznane znanstvenike, raziskovalce in strokovnjake, ki s svojim znanjem vzpodbujajo vsak na svojem področju objavljanje rezultatov razvojnega in raziskovalnega dela. Uredništvo spremlja razvoj stroke in znanstveno raziskovalno delo doma in v tujini preko konferenc, delavnic in seminarjev ter z izmenjavo tuje periodike.

Revija je priznana v tujini, še posebno na področju fluidne tehnike, kar želimo doseči tudi na področju mehatronike in avtomatizacije. Preko objav v reviji se promovirajo dosežki slovenske znanosti in industrijske proizvodnje. Revija je in bo tudi v prihodnje prostor za predstavljanje kvalitetnih razvojnih in raziskovalnih dosežkov slovenske industrije in raziskovalne sfere na področju fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike.

Uredništvo

O reviji Ventil

Ventil je znanstveno-strokovna revija in objavlja prispevke, ki obravnavajo razvojno in raziskovalno delo na Univerzi, inštitutih in v podjetjih s področja fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike. Revija želi seznanjati strokovnjake z dosežki slovenskih podjetij, o njihovih izdelkih in dogodkih, ki so povezani z razvojem in s proizvodnjo na področjih, ki jih revija obravnava. Prav tako želi ustvariti povezavo med slovensko industrijo in razvojno in raziskovalno sfero ter med slovenskim in svetovnim proizvodnim, razvojnim in strokovnim prostorom. Naloga revije je tudi popularizacija področij fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike še posebno med mladimi. Skrbi tudi za strokovno izrazoslovje na omenjenih področjih.

Revija Ventil objavlja prispevke avtorjev iz Slovenije in iz tujine, v slovenskem in angleškem jeziku. Prispevkom v slovenskem jeziku je dodan povzetek v angleščini, prispevki v angleščini pa so objavljeni z daljšim povzetkom v slovenskem jeziku. Člani znanstveno strokovnega sveta so znanstveniki in strokovnjaki iz Slovenije in tujine. Revijo pošiljamo na več naslovov v tujini in imamo izmenjavo z drugimi revijami v Evropi. Revija je vodena v podatkovni bazi INSPEC.

Šestindvajsetletno izhajanje revije Ventil pomeni, da je v prostoru neprecenljiva za razvoj stroke. Uredništvo si skupaj z znanstveno strokovnim svetom prizadeva za visoko kvalitetno raven in relevantnost objav, ki bosta v prihodnosti vse napore usmerila v to, da bo kvalitetna raven še višja. V ta namen vključuje v znanstveno strokovni svet priznane znanstvenike, raziskovalce in strokovnjake, ki s svojim znanjem vzpodbujajo vsak na svojem področju objavljanje rezultatov razvojnega in raziskovalnega dela. Uredništvo spremlja razvoj stroke in znanstveno raziskovalno delo doma in v tujini preko konferenc, delavnic in seminarjev ter z izmenjavo tuje periodike.

Revija je priznana v tujini, še posebno na področju fluidne tehnike, kar želimo doseči tudi na področju mehatronike in avtomatizacije. Preko objav v reviji se promovirajo dosežki slovenske znanosti in industrijske proizvodnje. Revija je in bo tudi v prihodnje prostor za predstavljanje kvalitetnih razvojnih in raziskovalnih dosežkov slovenske industrije in raziskovalne sfere na področju fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike.

Uredništvo

IMPRESSUM

UL, Fakulteta za strojništvo – Uredništvo revije VENTIL

Aškerčeva 6, POB 394,
1000 Ljubljana

www.revija-ventil.si

ventil@fs.uni-lj.si

+386 1 47 71 704

+386 1 25 18 567
+386 1 47 71 772

© Ventil. Tiskano v Sloveniji. Vse pravice pridržane.

ISSN 1318-7279
UDK 62-82 + 62-85 + 62-31/-33 + 681.523 (497.12)

VENTIL
revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Revija je skupno glasilo Slovenskega društva za fluidno tehniko in Fluidne tehnike pri Združenju kovinske industrije Gospodarske zbornice Slovenije. Izhaja šestkrat letno.

Ustanovitelja: SDFT in GZS – ZKI-FT
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Glavni in odgovorni urednik: prof. dr. Janez TUŠEK
Pomočnik urednika: izr. prof. dr. Miroslav Halilovič
Tehnični urednik: Roman PUTRIH
Oblikovanje naslovnice: Narobe Studio, d. o. o., Ljubljana
Oblikovanje oglasov: Narobe Studio, d.o.o., Ljubljana
Lektoriranje: Marjeta HUMAR, prof.; Andrea POTOČNIK
Grafična priprava in prelom: grafex agencija | tiskarna, d.o.o., Izlake
Tisk: Schwarz Print, d. o. o., Ljubljana
Marketing in distribucija: Roman PUTRIH
Naklada: 1 500 izvodov
Cena: 4,00 EUR – letna naročnina 24,00 EUR

Znanstveno-strokovni svet:
• Erih ARKO, YASKAWA, Ribnica
• prof. dr. Maja ATANASIJEVIČ-KUNC, FE Ljubljana
• prof. dr. Ivan BAJSIĆ, Univerza v Novem mestu, Fakulteta za strojništvo
• mag. Aleš BIZJAK, POCLAIN HYDRAULICS, Žiri
• doc. dr. Andrej BOMBAČ, FS Ljubljana
• prof. dr. Alexander CZINKI, Fachhochschule Aschaffenburg, ZR Nemčija
• prof. dr. Janez DIACI, FS Ljubljana
• prof. dr. Jože DUHOVNIK, FS Ljubljana
• prof. dr. Niko HERAKOVIČ, FS Ljubljana
• dr. Robert IVANČIČ, INTECH-LES, Rakek
• dr. Milan KAMBIČ, OLMA, Ljubljana
• prof. dr. Mitjan KALIN, FS Ljubljana
• prof. dr. Roman KAMNIK, FE Ljubljana
• izr. prof. dr. Damjan KOLBČAR. FS Ljubljana
• prof. dr. Darko LOVREC, FS Maribor
• doc. dr. Franc MAJDIČ, FS Ljubljana
• prof. dr. Hubertus MURRENHOFF, RWTH Aachen, ZR Nemčija
• izr. prof. dr. Dragica NOE, FS Ljubljana
• Bogdan OPAŠKAR, FESTO, Ljubljana
• dr. Jože PEZDIRNIK, FS Ljubljana
• prof. dr. Jože RITONJA, FERI Maribor
• prof. dr. Katarina SCHMITZ, RWTH Aachen, ZR Nemčija
• izr. prof. dr. Riko ŠAFARIČ, FERI Maribor
• Janez ŠKRLEC, inž., Razvojno raziskovalna dejavnost, Zg. Polskava
• doc. dr. Marko ŠIMIC, FS Ljubljana
• prof. dr. Željko ŠITUM, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, Hrvaška
• prof. dr. Janez TUŠEK, FS Ljubljana
• prof. dr. Hironao YAMADA, Gifu University, Japonska

© Ventil. Tiskano v Sloveniji. Vse pravice pridržane.

ISSN 1318-7279
UDK 62-82 + 62-85 + 62-31/-33 + 681.523 (497.12)

VENTIL
revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Revija je skupno glasilo Slovenskega društva za fluidno tehniko in Fluidne tehnike pri Združenju kovinske industrije Gospodarske zbornice Slovenije. Izhaja šestkrat letno.

Ustanovitelja:
SDFT in GZS – ZKI-FT
Izdajatelj:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Glavni in odgovorni urednik:
prof. dr. Janez TUŠEK
Pomočnik urednika:
izr. prof. dr. Miroslav Halilovič
Tehnični urednik:
Roman PUTRIH

Znanstveno-strokovni svet:
• Erih ARKO, YASKAWA, Ribnica
• prof. dr. Maja ATANASIJEVIČ-KUNC, FE Ljubljana
• prof. dr. Ivan BAJSIĆ, Univerza v Novem mestu, Fakulteta za strojništvo
• mag. Aleš BIZJAK, POCLAIN HYDRAULICS, Žiri
• doc. dr. Andrej BOMBAČ, FS Ljubljana
• prof. dr. Alexander CZINKI, Fachhochschule Aschaffenburg, ZR Nemčija
• prof. dr. Janez DIACI, FS Ljubljana
• prof. dr. Jože DUHOVNIK, FS Ljubljana
• prof. dr. Niko HERAKOVIČ, FS Ljubljana
• dr. Robert IVANČIČ, INTECH-LES, Rakek
• dr. Milan KAMBIČ, OLMA, Ljubljana
• prof. dr. Mitjan KALIN, FS Ljubljana
• prof. dr. Roman KAMNIK, FE Ljubljana
• izr. prof. dr. Damjan KOLBČAR. FS Ljubljana
• prof. dr. Darko LOVREC, FS Maribor
• doc. dr. Franc MAJDIČ, FS Ljubljana
• prof. dr. Hubertus MURRENHOFF, RWTH Aachen, ZR Nemčija
• izr. prof. dr. Dragica NOE, FS Ljubljana
• Bogdan OPAŠKAR, FESTO, Ljubljana
• dr. Jože PEZDIRNIK, FS Ljubljana
• prof. dr. Jože RITONJA, FERI Maribor
• prof. dr. Katarina SCHMITZ, RWTH Aachen, ZR Nemčija
• izr. prof. dr. Riko ŠAFARIČ, FERI Maribor
• Janez ŠKRLEC, inž., Razvojno raziskovalna dejavnost, Zg. Polskava
• doc. dr. Marko ŠIMIC, FS Ljubljana
• prof. dr. Željko ŠITUM, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, Hrvaška
• prof. dr. Janez TUŠEK, FS Ljubljana
• prof. dr. Hironao YAMADA, Gifu University, Japonska

Oblikovanje naslovnice:
Miloš NAROBÉ
Oblikovanje oglasov:
Narobe Studio, d.o.o., Ljubljana
Lektoriranje:
Marjeta HUMAR, prof.; Andrea POTOČNIK
Grafična priprava in prelom:
grafex agencija | tiskarna, d.o.o., Izlake
Tisk:
Schwarz Print, d. o. o., Ljubljana
Marketing in distribucija:
Roman PUTRIH
Naklada:
1 500 izvodov
Cena:
4,00 EUR – letna naročnina 24,00 EUR

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Revija Ventil je indeksirana v podatkovni bazi INSPEC.
Na podlagi 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost spada revija med izdelke, za katere se plačuje 5-odstotni davek na dodano vrednost.

© UL, Fakulteta za strojništvo, Uredništvo revije VENTIL

Stopite v stik z nami

Z nadaljno uporabo te strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo te spletne strani oz. s klikom na gumb "Se strinjam", se strinjate z uporabo piškotkov.

Zapri